Capítol Evolución de las capacidades cognitivas y metocognitivas sobre la lectura en niños y niñas de educación infantil (3/6 años)
RESUM CAPíTOL

Un dels punts d’interès de la investigació dins dels enfocaments constructivistes de l’ensenyament i l’aprenentatge és la comprensió de les idees o concepcions que els infants elaboren en el procés d’aprenentatge. La recerca que es presenta en aquest capítol té per objectiu avançar en la comprensió de les concepcions dels nens en el procés d’aprenentatge de la lectura. Concretament, es planteja com pensen els nens i les nenes sobre la lectura i l’acte de llegir abans de llegir convencionalment, i quins recursos cognitius utilitzen per donar significat als escrits.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE