Capítol Evolución y sentido del apoyo educativo: la función del apoyo en la escuela inclusiva
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitza amb detall el desenvolupament del concepte de suport

educatiu inclusiu i les pràctiques associades, un procés intrínsec a la mateixa escola

inclusiva, com a suport al professorat i també a l’alumnat que el necessita. Se’n ressalta el

caràcter cultural, entès com a mediació i remediació, així com s’analitza la seva evolució

social i històrica, i el moviment cap a la inclusió a partir del desenvolupament de les

polítiques dirigides a l’educació per a tots, promogudes per diferents organitzacions

internacionals, diferenciant entre els moviments per la integració educativa i els que

s’adrecen a la inclusió. Finalment, es proposa una definició del suport educatiu inclusiu que

recull les consideracions anteriors, a més d’analitzar el paper dels agents de suport i el dels

seus destinataris.FORMATS DISPONIBLES
5.15 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE