Article Exemple d'autoregulació de la comprensió lectora aplicada a textos narratius.
RESUM ARTICLE

L'objectiu de l'article és el de proporcionar una reflexió teòrica i una mostra pràctica de com es pot aconseguir autonomia en l'aprenentatge lector, mitjançant la sistematització d'uns mètodes centrats en tres moments clau del procés de lectura i complementats amb una autoavaluació eficaç.

AUTORS
Pozo Ribas, M. Alba


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €