Capítol Experiencias de ayuda entre iguales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol oferim la sistematització d'algunes experiències d'ajuda entre iguals concretes que hem titulat «Ajudar els petits» i «Ensenyar i aprendre plegats». Oferim, així, dos projectes que combinen la descripció, la narració i l'anàlisi, fruit de la realització de diversos estudis etnogràfics que hem dut a terme durant tres anys consecutius en diferents centres d'educació primària.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

Aquest llibre fa una proposta en la qual els alumnes ensenyen als companys mitjançant una activitat planificada amb una clara voluntat educativa. Aquesta pràctica, de gran potencial educatiu, permet treballar sobre continguts acadèmics i posa en joc un dinamisme pedagògic essencial per a la vida i les relacions afectives entre persones. Obra essencial per a mestres i mestres que vulguin aplicar i conèixer en profunditat aquesta classe de pràctiques, sistematitzant les qüestions clau en relació amb la forma així com la teoria que les sustenta, en una proposta senzilla però brillant, fàcilment extrapolable a diversitat de contextos.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación teórica
Parte II: Aproximación práctica
Parte III: Nuestra contribución