Capítol Experiencias didácticas
RESUM CAPíTOL

Les experiències dutes a terme per altres professors i professores no poden, com és obvi, traslladar-se directament a altres contextos d’aprenentatge, ja que poques vegades obtindran els mateixos resultats. Malgrat això, constitueixen una font d’idees importantíssima a partir de la qual cada docent pot revisar la seva pròpia pràctica i, si escau, fer les adaptacions necessàries per aplicar les propostes que poden resultar adequades. Les cinc experiències presentades en aquest capítol responen a aquesta idea. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

Llibre disponible per capítols
INDICE