Article Experiencias sobre la competencia matemática
RESUM ARTICLE

 En aquest article presentem un seguit d’experiències que tracten sobre la didàctica de les matemàtiques, i més concretament sobre tres de les consignes presentades a l’article d’Àngel Alsina publicat en aquest mateix dossier: la primera consigna relaciona els continguts amb els processos matemàtics, la segona fa referència a la realització d’activitats manipulatives en contextos reals i la tercera correspon a l’avaluació.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: Evidencias según las diferentes unidades de análisis de la práctica educativa
BLOQUE 2: Experiencias escolares bajo el paraguas de las evidencias
BLOQUE 3: Instrumentos para la transferencia de las evidencias
BLOQUE 4: Artículos de opinión