Capítol Exposición escrita, escuela y sociedad
RESUM CAPíTOL

Ensenyar a llegir i a escriure de manera eficaç, això és l’alfabetització. Aquest capítol presenta i qüestiona els conceptes d’alfabetització funcional (usos socials de la lectura i escriptura d’una comunitat) i alfabetització acadèmica (usos lletrats d’una comunitat, però dominats per rutines i polítiques educatives alienes als veritables interessos de la societat i de la comunitat acadèmica). Així mateix, s’analitzen les pràctiques d’escriptura que es duen a terme a les aules de secundària, a través de les diferents àrees i disciplines acadèmiques, de les activitats de llengua i dels textos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula