Capítol Facilitar la construcción de la identidad en contextos multiculturales requiere una gestión de la diversidad cultural abierta y flexible
RESUM CAPíTOL

La construcció de la identitat entre els adolescents de família immigrada s’ha d’abordar des del centre educatiu en un marc de flexibilitat i tenint en compte una concepció dinàmica d’aquest procés. Aquest capítol proposa una reflexió sobre una de les qüestions que més preocupa socialment, la identitat, així com algunes orientacions sobre com es pot acompanyar els adolescents en aquest procés.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE