Capítol Familia y escuela
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla sobre els dos contextos de desenvolupament i d’educació primordials dels nens en els seus primers anys de vida: l’escola i la família. El capítol analitza, d’una banda, els beneficis de l’acció educativa compartida, destacant els matisos que adopta en funció dels diferents contextos i edats dels petits. D’altra banda, es tracten els diversos tipus de relació que s’estableixen (comunicació i participació de les famílies a l’escola). Finalment, s’assenyalen uns quants aspectes que poden ser problemàtics i es proposen estratègies que permetin abordar-los.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €