Llibre Familia y escuela: compartir la educación


FORMATS DISPONIBLES
20,50 €
19,48 €
14,40 €
13,68 €
Resum del llibre
En els diferents debats sobre l'educació apareix de forma insistent el tema de les relacions entre la família i l'escola. Aquest llibre posa de manifest que cal promoure un debat conjunt entre família i centre educatiu que faci possible l'acostament entre ambdues institucions i que afavoreixi un clima de confiança en benefici de l'educació de petits i grans. La seva principal intenció és oferir una mirada als aspectes que poden aportar un guiatge en aquesta reflexió.