Capítol Familia y escuela: estrategias para una relación constructiva
RESUM CAPíTOL

L’escola i la família tenen com a objectiu comú l’educació de les persones en les primeres etapes de la vida. Entenem la col·laboració entre l’escola i les famílies dels alumnes com un procés de construcció compartida en què adquireix una importància fonamental la creació i el manteniment de la relació. En l’epistemologia sistèmica s’ha trobat un marc conceptual útil, tant per comprendre i potenciar els elements que enriqueixen la comunicació mútua entre l’escola i la família com per trobar camins que afavoreixin una relació constructuva, elements que es tracten amb profunditat en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje