Article Fer de mestre avui.
RESUM ARTICLE

L'article teoritza al voltant de fer de mestre en la societat actual, tan canviant. Parla de quina ha de ser la manera d'actuar de l'ensenyant davant d'un grup d'infants i quin és el paper del mestre a la societat. Mostra algunes de les inquietuds que els ensenyants hem d'afrontar com un repte diari davant un grup d'infants. Es refereix al conjunt de maneres de fer com un dels eixos bàsics de l'acció educativa.

AUTORS
Millet Aguilar-Galindo, Toni
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: La ràdio com a recurs.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL