Article Fer memòria o aprendre a escriure sobre allò que fem a l'aula.
RESUM ARTICLE

L'article mostra com hem desenvolupat una activitat consistent en la realització de memòries setmanals amb estudiants d'educació secundària, amb la qual pretenem que l'alumne siga capaç de regular el seu procés d'aprenentatge. Mitjançant exemples de memòries d'alumnes, analitzem algunes dades que aquesta activitat proporciona al professor sobre el procés d'aprenentatge de cada alumne. Finalment, posem en relleu el valor didàctic que considerem que es desprén d'aquest exercici de ½fer memòria+.

AUTORS
Rodríguez Gonzalo, Carmen / García Vidal, Pilar


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €