Fer visible l'invisible...
Resum del recurs

Blog d'educació artística a secundària i batxillerat


Descripció del recurs

Durant el curs 2020-2021, malgrat la situació de semipresencialitat degut a la pandèmia, aquest institut ha  dut a terme un projecte interdisciplinari a 2n de batxillerat que engloba les matèries Arts Escèniques, Anàlisi Musical i Fonaments de les Arts. Es tractava de portar a escena, en petits grups de treball, un moviment artístic dels segles XIX o XX.

El resum del procés seguit es recull en aquest blog: http://fervisible.blogspot.com

Podeu descobrir més sobre aquesta experiència al n.89 de la revista Eufonía.