Capítol Finalidades de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria. Un breve recorrido histórico
RESUM CAPíTOL

L'ensenyament de les ciències en l'educació primària ha traçat un llarg camí. En aquest capítol es fa un breu recorregut històric per les diferents aportacions de la pedagogia i la psicologia, articulades a través de la didàctica de les ciències. S'analitzen les finalitats perseguides, la realitat de les aules, l'evolució de les concepcions sobre la ciència i la recerca sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge. Aquesta anàlisi ens permetrà entreveure com han anat canviant les propostes sobre els continguts, les estratègies metodològiques i els materials utilitzats. En definitiva, podrem contextualitzar més bé la situació i els plantejaments que avui dia són més destacats.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Ciencias en primaria

Resum del llibre
Aprender ciencias no es fácil, y no todas las maneras de enseñar ciencias ayudan a aprender. «Aprender a investigar e investigar para comprender», parece un lema adecuado para plantearse el trabajo en el aula. Dirigido principalmente a los maestros de educación primaria, y a los estudiantes de magisterio, quiere contribuir a disponer de un modelo de enseñanza de las ciencias fundamentado en la investigación reciente, es un paso necesario hacia la mejora del aprendizaje de las ciencias de los niños y niñas.

Llibre disponible per capítols
INDICE