Article Fins a quin punt els pares i les mares hem d'accedir a les peticions desmesurades dels fills i les filles?
RESUM ARTICLE

Darrere de la demanda reiterada d'un infant, hi podem trobar l'emoció que la sustenta i que vol expandir-se, la necessitat d'establir el lligam dependent amb la persona adulta i un instint que crida i que s'ofega en la materialitat. Nosaltres, la gent gran, davant les peticions incessants, ens podem veure captius i superats per l'emoció clara i oberta de la nena o el nen enfront de la pròpia, tèrbola i reprimida; amb la qual cosa es fa un nus del llaç afectiu mentre tenim el nostre instint adormit a les profunditats. Aleshores, podem contemplar la via de la raó i la necessitat que hi entrin les exigències dels infants i el neguit adult. Una raó, però, que no pot anar separada de l'emoció ni del desig més vehement i profund.

AUTORS
CAMARENA RODRIGUEZ, JUAN JOSE
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix Infantil

Continguts de la revista
EDITORIAL
PARLEM DE...
IDEES
EL DIA A DIA
REFLEXIÓ
FINESTRA OBERTA
I TU QUÈ EN PENSES?
MISCEL·LÀNIA
HUMOR