Capítol Fomentar el aprendizaje
RESUM CAPíTOL

El primer pas que cal fer per al foment real de l’aprenentatge és la definició del tipus d’aprenentatge al qual estem intentant donar suport, així com el model d’ensenyament que triem per als nostres alumnes. Aquest capítol parla d’això, centrant-se en l’àrea de la tecnologia i la informàtica a la secundària. També s’hi inclouen diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’activitat docent abraça els processos d’ensenyament-aprenentatge, els materials pedagògics, l’ambient i les dinàmiques de treball, l’organització dels espais, etc. Didáctica de la Tecnología ofereix una visió de les teories i els principis metodològics i psicopedagògics centrats en l’àrea de Tecnologia, tenint com a referent el marc legal. Conèixer els recursos amb què comptem, la documentació a la nostra disposició i les diverses tècniques i estratègies té per finalitat organitzar temporalment i espacialment la pràctica docent amb coherència i obtenir una avaluació, no només de l’alumne sinó també de la tasca del professor.

Llibre disponible per capítols
INDICE