Llibre Fonaments per a un ensenyament comunicatiu del llenguatge


FORMATS DISPONIBLES
24,00 €
22,80 €
16,90 €
16,06 €
Resum del llibre

Durant els anys noranta del segle xx els currículums europeus i llatinoamericans van insistir en la idea que l’objectiu essencial de l’educació lingüística és l’aprenentatge escolar de competències comunicatives i no tan sols l’adquisició d’un cert saber gramatical sobre la llengua. Per això, els currículums lingüístics de llavors convidaven el professorat a transitar d’un enfocament formal de l’ensenyament del llenguatge a un enfocament comunicatiu de l’educació lingüística orientat a contribuir a l’aprenentatge de les habilitats comunicatives de les persones.

L’objectiu d’aquest llibre és oferir alguns dels textos que van il·lustrar al seu dia els fonaments disciplinaris, didàctics i ètics d’aquesta mirada comunicativa amb l’esperança que siguin útils als qui treballen a les aules al servei de l’emancipació comunicativa de l’alumnat i de la construcció escolar d’una ètica de la comunicació que fomenti l’emergència de societats equitatives i democràtiques.