Capítol Fondements et bases pour les éléments du curriculum du Fraçais Langue étrangère dans l'Enseignement Secondaire Obligatoire et le Baccalauréat
RESUM CAPíTOL

Per iniciar el capítol es presenta el quadre europeu comú de referència per a les llengües, el principal referent per a la definició dels diferents currículums de la Unió Europea, el seu origen, les finalitats, les dimensions i les perspectives d’utilització. Tot seguit s’analitza l’estructura i organització del currículum oficial per al francès com a llengua estrangera, els seus objectius i continguts, per continuar amb algunes orientacions sobre l’ensenyament de la llengua francesa segons el CECRL. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE