Capítol Formación ciudadana y formación en valores
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol analitza amb rigor el concepte de ciutadania activa i la necessària educació civicoètica a les aules, i aborda a la vegada l’important paper del professorat en la formació ciutadana i en valors de l’alumnat de secundària. Amb aquesta finalitat es presenten diverses propostes a l’entorn de temàtiques com l’educació per a la ciutadania, la democràcia, els drets humans, els conflictes de gènere, la igualtat entre homes i dones o la diversitat cultural i interculturalitat, projectes i programes de coeducació. El capítol finalitza amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.


Llibre disponible per capítols
INDICE