Capítol Formación de los profesionales de la educación para actuar en situaciones de conflicto interreligioso
RESUM CAPíTOL

L’enfocament intercultural s’ha d’incorporar en la formació inicial i permanent de qualsevol professional de l’educació, per situar-lo davant la complexitat i els reptes de la diversitat amb les competències professionals i vitals requerides per enfrontar-se a la tasca educativa a l’escola. Aquest capítol fa referència a la formació del professorat en relació amb la dimensió religiosa i les implicacions pedagògiques que comporta en la quotidianitat del funcionament escolar, i ofereix una sèrie de principis i propostes de formació que inclouen estratègies específiques.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa