Capítol Formación del profesorado de ciencias y buenas prácticas: el lugar de la innovación y la investigación didáctica
RESUM CAPíTOL

El bon ensenyament és el que fan els bons professors, la clau de qualsevol procés de millora del sistema educatiu, cosa que determinarà l’èxit o el fracàs de qualsevol reforma o innovació curricular. Aquest capítol relaciona les bones pràctiques en l’ensenyament de les ciències amb el desenvolupament del coneixement didàctic del contingut, molt lligat també als processos de reflexió sobre la pràctica, la innovació docent i la investigació didàctica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Per al professor que ensenya ciències, és tan rellevant tenir uns fonaments teòrics sòlids que guiïn la seva actuació professional com disposar dels sabers metodològics per aconseguir una adequada intervenció docent en la pràctica de l’aula. Aquest volum aporta criteris i possibles pautes d’actuació docent inspirades en el coneixement actual de la didàctica de les Ciències, així com exemples concrets i àmplies referències sobre bones pràctiques en l’ensenyament de la Biologia i la Geologia; aquests continguts poden ser útils per al professor en formació inicial i també per al docent en exercici que vulgui potenciar el seu desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE