Capítol Formación del profesorado de ciencias y buenas prácticas: el lugar de la innovación y la investigación didáctica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol traça unes línies generals sobre els processos i coneixements necessaris per fer bones pràctiques a l’educació secundària, i perquè el professor pugui controlar i autoregular la seva pròpia formació i desenvolupament professional. Així doncs, pren com a eix el coneixement didàctic del contingut (CDC), en aquest cas contextualitzat en l’àrea de les ciències experimentals (física i química). També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE