Capítol Formación del profesorado. Funciones de los maestros de apoyo y atención a la diversidad
RESUM CAPíTOL

Presentem un tema de molta influència en l’èxit de l’educació inclusiva: la formació del

professorat. Després de suggerir la revisió de la denominació del professorat especialista,

s’argumenta que les funcions que aquest professorat assumeix en un marc inclusiu

encaixen més bé amb la denominació de mestre/a de suport i atenció a la diversitat

(MAAD). El capítol planteja, primerament, el tema de les competències i continguts que han

d’abordar-se per a la formació del professorat generalista en l’àmbit de l’educació inclusiva.

A continuació, i a partir d’una anàlisi del rol que històricament han tingut els i les mestres

d’educació especial, s’argumenta el canvi de funció d’aquests professionals, destacant el

seu paper per generar una xarxa de suport. El protagonisme d’aquest professorat tutor es

veu reflectit, finalment, en la proposta dels equips de suport entre mestres com a estratègia

de resolució de problemes sobre la base de la col·laboració entre els membres mateixos

del claustre.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE