Capítol Fotosíntesis artificial ¿una disyuntiva a la natural? Un dilema científico para trabajar la argumentación y el pensamiento crítico en el aula
RESUM CAPíTOL

En l'ensenyament de les ciències experimentals el desenvolupament d'habilitats de raonament implica la superació de la simple memorització d'idees i conceptes, a això contribueix significativament l'argumentació i la utilització de proves, així com l'exercici del pensament crític. Tot això possibilita la formació d'una desitjable ciutadania responsable capaç d'expressar i debatre amb fonament el seu posicionament personal davant problemes sociocientífics. En aquest sentit, la competència per expressar oralment diferents raonaments és determinant per manifestar la coherència cognitiva en contextos concrets de la vida quotidiana.
Aquest treball es realitza amb alumnat del màster en professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes de la Universitat de Màlaga, especialitat de biologia i geologia. Es proposa una activitat educativa referida a un avenç científic actual, la fotosíntesi artificial com a coadjuvant de la natural per minimitzar la contaminació ambiental. Es plantegen tasques als estudiants en les quals han d'indagar; donar explicacions basades en proves mitjançant l'ús d'un llenguatge adequat, oral i escrit; donar manteniment a la seva presa de decisió i posicionament personal. Com a culminació han d'avaluar reflexivament l'eficàcia educativa de l'activitat i, en el seu cas, fer una proposta de millora.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo