Llibre Francés. Complementos de formación disciplinar La configuration du curriculum du Français Langue étrangèredans l'E.S.O. et le Baccalauréat. Aspects théórico-concep.
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-001-1
AUTORS
Guillén Díaz, Carmen / Puren, Christian Jean / De Carlo, Magdalena / Ducrot, Jean Michael / Mangada Cañas, Beatriz
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
21,00 €
19,95 €
15,00 €
14,25 €
Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE