Llibre Francés. Investigación, innovación y buenas prácticas El desarrollo del currículo de Francés Lengua extranjera enla E.S.O. y el bachillerato. Problemática y actuaciones doc.
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-014-1
AUTORS
Guillén Díaz, Carmen / Núñez París, Félix / Sanz Espinar, Gemma / Supiot Ripoll, Juan María / Canal Díez, Juan Ángel / Ferrao Tavares, Clara / Messaoudi, Faouzia
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
19,50 €
18,53 €
13,70 €
13,02 €
Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE