Article Fraseologia i educació discursiva.
RESUM ARTICLE

Vet ací un recull de treballs sobre la importància que té, per a l'educació discursiva, el component fraseològic de les llengües. Fet i fet, la fraseologia ùun conjunt d'unitats lèxiques complexes, irregulars, restringides, aparentment immotivades, sovint metafòriques i idiomàtiquesù ha gaudit secularment de la mala fama pròpia de qui no s'ajusta amb facilitat als cànons de la quadrícula classificatòria

AUTORS
Ferrer Ripollès, Montserrat / Salvador Liern, Vicent


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €