Article Fraseologia i transmissió de coneixement.
RESUM ARTICLE

Davant el prejudici que el discurs científic és reticent a l'ús de les unitats fraseològiques i en especial de la paremiologia, aquest article defensa el paper de les estructures d'aquesta mena en la construcció i la difusió dels coneixements, i concretament l'interès dels refranys com a recurs pedagògic, sense oblidar els particulars condicionaments sociolingüístics del català.

AUTORS
Borja Sanz, Joan


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €