OBERT   LLEGIR
Capítol Fronteras del conocimiento y de la investigación física
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, l’autor ens explica com la investigació en física ha estat un dels pilars en què s’ha centrat el progrés científic i tecnològic dels segles xix i xx, i prediu que els dos temes que modularan el progrés de la física durant el segle xxi probablement seran la recerca d’un aprofitament més bo de l’energia i de noves fonts d’energia i el coneixement de les característiques més intricades de la matèria. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE