Capítol Funcionalidad social de las ciencias sociales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'aborda la funcionalitat social de les ciències socials, el seu camp i els seus antecedents, així com els límits disciplinaris i interdisciplinaris que presenten. A més, es reflexiona sobre la demanda social de geografia, història i ciències socials i la desmoralització pel que fa a la funcionalitat de la matèria. El capítol conclou afirmant que les ciències socials, la geografia i la història tenen un paper fonamental en els processos d'ensenyament i aprenentatge institucionals.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Els canvis trepidants del món actual posen a l'ordre del dia la necessitat d'una formació en ciències socials, geografia i història. Durant un temps l'ensenyament-aprenentatge dels continguts i mètodes d'aquestes ciències, en els sistemes d'ensenyament-aprenentatge institucionals, s'ha posat en dubte. Avui dia ningú dubta de la seva importància. Les ciències socials atorguen a l'alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d'avui a partir dels més diversos referents espaciotemporals. D'això es dedueix que l'ensenyament de les ciències socials més que important és, en l'actualitat, imprescindible per garantir un ensenyament de qualitat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Las ciencias sociales en la enseñanza y el currículum
II Parte: Modelos, casos y propuestas