Capítol Funciones
RESUM CAPíTOL

No tots els conceptes matemàtics són igualment centrals per a la comprensió de la disciplina. La noció de funció és un dels conceptes matemàtics més importants a causa de la seva naturalesa unificant i modelizadora. Aquest capítol pretén desenvolupar només una part del coneixement matemàtic necessari per a l’ensenyament de les funcions i presenta un material que serveixi per al desenvolupament d’una part de les competències professionals de matemàtiques i la seva didáctica.FORMATS DISPONIBLES
5.99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El llibre ha de servir de base per reconstruir de manera activa i significativa els continguts matemàtics que s’imparteixen en els currículums de les etapes corresponents. La competència docent es basa, entre altres qüestions, en un coneixement ben fonamentat dels continguts que s’han de treballar a l’aula. Les activitats que s’incorporen també tenen la finalitat de col·laborar en la construcció d’aquell coneixement que considerem fonamental per al desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE