Article Fundació Collserola: processos de selecció, integració, avaluació, promoció i acomiadament del professorat.
AUTORS
Pecanins Oliveras, Ramon / Aballí Sanmartí, Xavier
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €