Capítol Fundamentos del diseño universal para el aprendizaje en el marco de la educación inclusiva desde la perspectiva internacional
RESUM CAPíTOL

El present estudi es contextualitza en el moviment de l'educació inclusiva, centrant la seva atenció en el disseny universal per a l'aprenentatge (DUA), amb l'objectiu d'analitzar la presència dels fonaments del DUA en els documents publicats pels organismes internacionals amb responsabilitat en matèria educativa. La metodologia és de tall qualitatiu, s'utilitza l'anàlisi documental i s'acudeix a fonts documentals com ara les pàgines webs dels organismes i la base de dades UNESDOC. S'han seleccionat tres organismes i onze registres objecte d'anàlisi. Les categories d'anàlisis corresponen als fonaments del DUA. Els resultats han mostrat que no tots els documents tenen la presència d'aquestes categories i, en conclusió, es dedueix que el DUA no té la suficient representativitat en l'àmbit internacional dins del camp de l'educació inclusiva.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa