Capítol Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda el que coneixem com a enfocament comunicatiu de l’ensenyament del llenguatge, concepte introduït a la fi del segle xx als currículums escolars gràcies al treball conjunt i transversal d’un gran nombre de professionals de diferents àrees referents al llenguatge i la comunicació. Així mateix, es tracten algunes idees que han estat clau per a la construcció d’aquesta nova concepció al llarg de les últimes dècades, amb l’objectiu d’oferir al professorat les principals referències teòriques que els permetin entendre i exercir, de manera coherent, les seves pràctiques professionals. Finalment, el capítol es tanca amb una breu crítica al panorama educatiu actual respecte de l’ensenyament i aprenentatge de la competència comunicativa des de l’enfocament comunicatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

En los años noventa del siglo xx los currículos europeos y latinoamericanos insistieron en la idea de que el objetivo esencial de la educación lingüística es el aprendizaje escolar de competencias comunicativas y no solo la adquisición de un cierto saber gramatical sobre la lengua. De ahí que los currículos lingüísticos invitaran entonces al profesorado al tránsito desde un enfoque formal de la enseñanza del lenguaje, a un enfoque comunicativo de la educación lingüística orientado a contribuir al aprendizaje de las destrezas comunicativas de las personas.

El objetivo de este libro es ofrecer algunos de los textos que ilustraron en su día los fundamentos disciplinares, didácticos y éticos de esa mirada comunicativa con la esperanza de que sean útiles a quienes trabajan en las aulas al servicio de la emancipación comunicativa del alumnado y de la construcción escolar de una ética de la comunicación que fomente la emergencia de sociedades equitativas y democráticas.


Llibre disponible per capítols
INDICE