Gea y los fósiles
Resum del recurs

Sèrie documental en la que, al costat de Gea (una geòloga virtual), podrem conèixer el nostre patrimoni paleontològic.


Descripció del recurs

Gea y los fósiles és un audiovisual creat pel "Museo Geominero" que aborda una sèrie de continguts imprescindibles per aprendre nocions elementals de Paleontologia. S'estructura en quatre blocs:

1) Definició del fòssil i aproximació al procés de fossilització. Els diferents tipus de fòssils (vertebrats, invertebrats, microfòssils, plantes, icnites...) s'il·lustren amb exemples de les col·leccions del "Museo Geominero", mentre que la fossilització s'aborda tant en medi marí com continental.

2) En aquest apartat s'explica la importància del registre fòssil per obtenir informació sobre la vida a la Terra. També s'inclouen algunes curiositats relatives a mites i llegendes sobre la Paleontologia.

3) La tercera part mostra diversos exemples de jaciments espanyols de rellevància paleontològica.

4) L'últim bloc té com a objectiu reforçar els continguts explicats en els apartats anteriors, de manera que l'audiovisual Gea y los fósiles finalitza amb una síntesi dels aspectes que hem considerat més rellevants

La descripció detallada del recurs pot trobar-se en l'article "Gea y los fósiles. Un recurso para la enseñanza de la paleontología" publicat a la revista Alambique 96 (clic aquí).

Tots els documentals de la sèrie Gea poden visualitzar-se en els següents enllaços:


Productes relacionats