Capítol Género, migraciones y calidad de vida: las mujeres que vienen del sur y la ralentización de su capital humano
RESUM CAPíTOL

La investigació que es presenta en aquest capítol té com a objectiu principal analitzar la disminució del capital humà en les migracions femenines de tipus econòmic que arriben a Espanya des dels països menys desenvolupats, també anomenats països del sud. Quan es tracta de migracions econòmiques, i més encara si són de gènere, el seu capital humà pot minvar per diverses raons: situació administrativa irregular, tardança en l’homologació d’estudis, segmentació del treball per a immigrants, discriminació racial, càrregues familiars i problemes econòmics, entre d’altres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre té com a objectiu primordial proposar elements de reflexió, teòrics i pràctics, fruit d’estudis i investigacions socioculturals, sobre aspectes d’educació, salut i qualitat de vida, dels processos de socialització, identitat, gènere i de la construcció de la interculturalitat.

Al llarg dels diferents capítols es constata que existeix una clara relació entre l’ètica, la felicitat i les «accions», específicament en relació amb la salut mental i física i, per tant, en relació amb les accions educatives i socialitzadores. Es tracta de promoure i assegurar una convivència harmoniosa del gènere humà amb el seu entorn natural, el món espiritual i les futures generacions. Això és treballar per aconseguir una part de felicitat, qualitat de vida, la vida bona i el bon viure.


Llibre disponible per capítols
INDICE