Capítol Geografía: una ciencia de síntesis
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol exposa la naturalesa de la geografia com a síntesi de les diverses disciplines que l’alimenten, abordant els seus inicis i antecedents més remots, fins a les branques actuals de la geografia, on veiem que han anat emergint múltiples paradigmes i enfocaments interpretatius que han anat enriquint el patrimoni de coneixements i tècniques que han donat cos i especificitat a la ciència geogràfica. També s’hi inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Fundamentos epistemológicos y métodos
Parte 2. Las propuetas curriculares
Parte 3. La tradición de enseñar Historia y Geografía y otras ciencias sociales