Capítol Geometría
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol exposa l’ensenyament de la geometria i els continguts adreçats als primers anys de l’educació secundària, i mostra com a partir de situacions properes a l’estudiant es pot accedir als objectes geomètrics, fomentar la descoberta d’algunes de les seves propietats, consolidar-les i utilitzar-les per modelitzar i resoldre noves situacions problemàtiques en diversos contextos, alimentant amb això l’adquisició de competències matemàtiques, comunicatives i tecnològiques.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El llibre ha de servir de base per reconstruir de manera activa i significativa els continguts matemàtics que s’imparteixen en els currículums de les etapes corresponents. La competència docent es basa, entre altres qüestions, en un coneixement ben fonamentat dels continguts que s’han de treballar a l’aula. Les activitats que s’incorporen també tenen la finalitat de col·laborar en la construcció d’aquell coneixement que considerem fonamental per al desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE