Capítol Gestión administrativa y académica
RESUM CAPíTOL

La gestió ordinària dels centres docents requereix l’ús de tot un seguit d’aspectes administratius i acadèmics que s’han d’entendre com a ajuda i instrumentalització formal i legal per al compliment dels de caràcter tecnicopedagògic, és a dir, els inherents a les institucions escolars. Les noves tecnologies de transmissió de documents, l’increment de la mobilitat de l’alumnat o la incorporació procedent de països estrangers presenten en alguns casos dubtes en actuacions procedimentals a les secretaries dels centres, als quals s’intentarà donar resposta en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE