Capítol Gestión de la información
RESUM CAPíTOL

Per a l’elaboració i desenvolupament del treball de final de grau (TFG) cal saber buscar i accedir a la informació necessària per fer un marc teòric adequat al plantejament del TFG i la seva temàtica. En aquest capítol es proporcionen els coneixements, les destreses i les habilitats necessàries per accedir a la informació de manera eficaç i eficient, per tal de millorar l’aprenentatge de l’estudiant en aquest camp. El capítol es tanca recordant algunes de les idees més destacables apuntades al llarg del text i proposant un seguit d’activitats amb què el lector pot reforçar el que s’ha après.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €