Capítol Gestionar la progresión de los aprendizajes
RESUM CAPíTOL

Gestionar la progressió dels aprenentatges és una de les competències clau que contribueix a redefinir el model d’ensenyament. En aquest capítol se’n defineixen les característiques principals, les quals passen per concebre i fer front a situacions problema ajustades al nivell i a les possibilitats dels alumnes, adquirir una visió longitudinal d’aprenentatge i l’observació i avaluació dels alumnes segons un enfocament formatiu.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €