Capítol Gramática y uso: los conectores en los textos argumentativos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol es fonamenta i narra una experiència d’ensenyament dels elements de connexió en el marc d’una seqüència didàctica basada en un projecte, «El racó d’opinió», consistent en l’elaboració d’un fitxer de valoracions personals dels llibres que, preceptivament, llegien els alumnes. La descripció del procés se centra en l’activitat dels alumnes i en la seva diversa implicació en la tasca, en els camins que recorren per construir el seu saber sobre les formes, en el pes de l’argumentació gramatical de tipus principalment semàntic en aquests processos i, sobretot, en l’intent de sistematitzar no sols els continguts perquè puguin arribar a estar disponibles per a activitats posteriors, sinó també els procediments que els permeten reflexionar i descobrir l’adequació en el discurs.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE