Guia de crianza para niños y niñas de 2-4 años
Resum del recurs

Aquesta guia va adreçada a famílies i educadors de nens i nenes d'entre dos i quatre anys. El seu objectiu és afavorir el desenvolupament global del nen a través de pautes generals orientatives que poden ajudar la criança.


Descripció del recurs

Entenem la criança com el conjunt de tot allò que es genera a partir de la interacció entre pares / cuidadors principals i el nen. Si tenim cura de les  necessitats físiques i afectives de l'infant afavorim el desenvolupament d'una base emocional de seguretat que li permetrà un creixement harmònic.

Educar no és fàcil. És una tasca que requereix a més d'estimació, coherència, constància, ?exibilitat, implicació i col·laboració.
.
Aquesta guia, elaborada per professionals de l'EAP B-21 Sant Martí, el CDIAP EDAI Sant Martí, el CDIAP Passeig de Sant Joan i el CDIAP de Sant Adrià, està adreçada a famílies i educadors de nens i nenes d'entre dos i quatre anys. El seu objectiu és afavorir el desenvolupament global del nen a través de pautes generals orientatives que poden ajudar la criança.

Podeu consultar la guia i descarregar-la én el següent enllaç: 

 http://w110.bcn.cat/SantMarti/Continguts/final%20guia%20CRIAN%C3%87A%2018-6-13.pdf