Article GUIXdos, núm. 155: Geometry is great fun!: pentominoes.
RESUM ARTICLE

Aquesta unitat didàctica està adreçada a l'alumnat de cicle superior de primària i s'emmarca en el pla Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE), que pretén conjugar l'assoliment de continguts curriculars de qualsevol àrea a través d'una llengua estrangera, amb la qual cosa se'n potencia la funcionalitat

AUTORS
Batiste Cuberta, Montserrat
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Biblioteques escolars «puntedu».
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL