Article GUIXdos núm. 79: Els invents de Gutenberg.
RESUM ARTICLE

que tracta sobre un personatge famós del segle xv: Johann Gensfleish zur Laden, anomenat i més conegut per Gutenberg. El nostre objectiu no ha estat analitzar exclusivament la vida d'aquesta persona, sinó també la seva activitat profesional, que ha estat recordada i reconeguda per la societat al llarg del temps. Concretament, pel seu projecte d'una impremta completa que incloïa l'elaboració de les matrius, la fundició dels caràcters, la composició tipogràfica dels textos i la impressió.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL