Capítol Hablar es comunicarse
RESUM CAPíTOL

Sentir-entendre-parlar és el paradigma que constitueix l'adquisició del llenguatge verbal. És, alhora, un acte perceptiu, motor, cognitiu, social, relacional... Però, per sobre de tot, és un acte de comunicació. En l'escoltar-entendre-parlar de cada nen i nena conflueixen les seves capacitats perceptives, cognitives, motores, relacionals, emocionals i comunicatives. El motor que optimitza aquest complex engranatge i les capacitats personals de cada infant, a l'etapa de 0 a 6 anys, és el desig de comunicar-se. Per a un infant, parlar és la forma més elaborada de manifestar aquest anhel, tal com veurem en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €