Llibre Hacemos ciencia en la escuela Experiencias y descubrimientos
COL·LECIONS: Claves para la Innovación Educativa
EAN: 978-84-7827-679-0
AUTORS
Cañal de León, Pedro / Cases Boné, Ángeles / Cayuelos Grau, José Antonio / Corominas Viñas, Josep / Cortel Ortuño, Adolf / de Pro Bueno, Antonio / Díaz Moyano, Soledad / Fernández Bonilla, Sara / García Godoy, Josefina / Hurtado Pérez, Jerónimo / Izquierdo Aymerich, Mercè / Manrubia Matencio, Núria / Marlet Fernando, Dolors / Martínez Esquina, Antonio / Mejías Mayordomo, Francisca / Merino Rubilar, Cristian / Padern Blesa, Montserrat / Pedreira Álvarez, Montserrat / Peña Romero, Anna Maria / Puigtió Torra, Sílvia / Roma Pérez, Marta / Romano Mozo, Jacinta / Sallés Tenas, Neus / Tomás Serrano, Antonio / Torregrosa Díaz, Josefina / Abella Arias, Rosa / Alcázar Montero, Vitoria / Balaguer Agut, Luis
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
17,00 €
16,15 €
12,00 €
11,40 €
Resum del llibre
Per què s’aixequen els cabells quan hi acostem un bolígraf que hem estat fregant enèrgicament? Com es fa el caramel del flam? Per què l’aigua i el sucre es poden barrejar? Què signifiquen i per què s’afegeixen tantes E en els productes alimentaris? Donar resposta als interrogants que pugui formular-se un alumne o una alumna de qualsevol edat en observar el que l’envolta està al camí de la ciència. Poder observar, indagar, reflexionar i posteriorment comunicar els resultats del que s’ha dut a terme forma part del comportament científic. La mestra d’infantil o primària i també el professorat de secundària trobaran al llarg de les pàgines d’aquest llibre reflexions teòriques i múltiples experiències que altres docents s’han formulat i han dut a terme al voltant de les ciències i la seva aplicació a les aules.