Capítol Hacia la cooperación práctica de estudiantes del grado de Educación Primaria
RESUM CAPíTOL

L’experiència que explicarem a les pàgines següents parteix d’una constatació: a pesar que portàvem uns anys presentant als estudiants les bases del treball cooperatiu, els resultats continuaven sent insuficients per a la formació de futurs mestres, així que decidim incrementar la dimensió pràctica.
Inicialment es va fer un treball de tipus binari que consistia a intentar ampliar les tècniques de petit grup. Realitzada aquesta aproximació a un millor coneixement personal i intel·lectual dels alumnes, la fase següent ja va ser plantejada en grups de quatre.
Quant al professorat, es van constatar diversos aspectes positius (comprensió de les tècniques, la interdependència de les finalitats, la supressió de la rigidesa de la classe, el compromís actiu de comprensió, moderar lideratges, propiciar debats reals…) enfront d’uns altres de millorables (la unitat ha de tenir uns objectius d’aprenentatge clars, la necessitat d’una ajuda prèvia per facilitar la comprensió de la unitat, la major implicació de fer pensar en format de grup…).
En el procés s’han tingut en compte les apreciacions dels alumnes, a partir de les respostes al qüestionari adaptat de Putnam sobre el funcionament del grup cooperatiu i de l’establiment d’objectius de millora, per marcar els progressos i els possibles canvis.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE