Capítol Hacia un currículo de educación primaria orientado a la adquisición de la competencia matemática
RESUM CAPíTOL

L’objectiu principal d’implantar un currículum orientat a l’adquisició de la competència matemàtica en educació primària és formar persones amb un grau d’eficàcia més altper afrontar els problemes reals que planteja la vida. En aquest sentit, aquest capítol fa, en primer lloc, una aproximació conceptual sobre la competència matemàtica per respondre, a continuació, a la pregunta de com es pot desenvolupar la competència matemàtica, amb el propòsit de mostrar al lector una varietat de contextos d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a les aules d’educació primària i, alhora, oferir elements per poder analitzar críticament aquests contextos i discriminar els que resulten més eficaços per planificar i gestionar activitats matemàtiques competencials.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   


Llibre disponible per capítols
INDICE